Bloembollen Vakdagen Flevoland 2022

2, 3 en 4 februari 2023

branding 1

Voorzitter - Geert Burger
‘De Bloembollen Vakdagen Flevoland is een uniek evenement waar alle vooraanstaande tulpenkwekers uit Flevoland aan meedoen. Alle inzenders hebben een geweldige inzet en hierdoor is het een geoliede machine geworden, ik zet me dan ook graag in als voorzitter’.

 

Secretariaat - Marloes Dudink

‘Nu ik in het bestuur zit ben ik meer betrokken bij de Bloembollen Vakdagen Flevoland. Toen ik nog niet deelnam aan het bestuur was ik wel aanwezig bij de opening en bekeek ik de tulpenshow, maar realiseerde ik me niet hoeveel werk eraan voorafging. Nu weet ik hoeveel tijd het opslokt, maar ook hoeveel energie het geeft. Ook heb ik op deze manier meerdere mensen leren kennen uit de wereld van de bloembollen’.

 

Public Relations - Jordi van Meer

‘De Bloembollen Vakdagen Flevoland zijn voor een groot publiek interessant. Het is de enige tulpenshow in de winter in een omtrek van 100 kilometer welke voor iedereen gratis toegankelijk is. Dertig tulpentelers uit Flevoland showen hun assortiment tulpen. Daarnaast zijn er in de bloemenshow veel lelies te bewonderen. Het is een mooi stukje voorjaar in onze mooie polder. Naast de bloemenshow is er een agribeurs, die voor de hele landbouwsector interessant is. Graag neem ik het misverstand weg dat de BVF alleen voor de bollentelers zijn. We organiseren het ook voor mensen van buiten het bollenvak. Iedereen is welkom!’

 

Sponsoring en financiën / Agribeurs - Herke Oijevaar

‘Door het organiseren van themabijeenkomsten, die niet alleen interessant zijn voor de bollenteler, maar ook voor de akkerbouwer in het algemeen, hopen we meer collega’s uit de hele landbouwbranche te trekken. Heel veel thema’s, zoals mechanisatie, gewasbescherming, waterkwaliteit, innovaties, bedrijfsovername, certificering enzovoort spelen bij ons allemaal op het bedrijf. Het is goed om in deze thema’s samen op te trekken en samen de lobby aan te gaan’. 


Technische Commissie - Chris van Vilsteren

‘Heel veel voldoening haal ik uit het werken met de technische commissie. Ons team zegt nooit dat iets niet kan. We zoeken altijd een oplossing en gaan er gelijk enthousiast, soms wel mopperend ;), mee aan de slag’.

 

Bloementeam - Alice Valk 

'Eigenlijk sta ik altijd ‘aan’ met ideeën. Tijdens de vakdagen begint het alweer te borrelen voor de volgende keer. Voor de aankleding hergebruiken we materiaal dat we samen met een groep vrijwilligers passend maken voor het thema. Daarnaast hebben we elk jaar ook nieuwe items speciaal voor het thema zodat de Bloembollen Vakdagen Flevoland fris en met passende look bij het thema worden ingericht. Ik vind het een uitdaging om iets te bedenken waarbij we de telers bij het thema betrekken, zodat we met z’n allen en met begrip voor elkaar de show vorm kunnen geven’.

 

Bestuur

Bloembollen Vakdagen Flevoland heeft een zeer enthousiast bestuur. Hiernaast ziet u uit welke personen het bestuur bestaat en welke functie ze hebben binnnen het bestuur.

Geert Burger
Marloes Dudink
Jordi van Meer
Herke Oijevaar
Herke Oijevaar

Sponsoring en financiën / Agribeurs
0527 - 27 44 80
stuur een e-mail

Chris van Vilsteren
Alice Valk